2013-01-09

Kindernet Info


KINDERNET INFO

Hoe beter het met het bedrijf ging, hoe meer we ons konden wagen aan het maken van extra promotionele 'productie-tjes'. Ze kwamen in de plaats van sommige fillers in de continuity net als de reclamespots. Een van de initiatieven was 'Kindernet Info', een nieuwe tool om de doelgroep bij kindernet te betrekken. We nodigden ze uit om brieven, tekeningen, stripverhalen op te sturen die dan in Info getoond werden. 

Het item dat we daarvoor in het leven riepen was 'Kindernet Post' en de meisjes op de programma afdeling hadden er al gauw een enorme taak bij, zo veel inzendingen begonnen we te ontvangen! Info begon altijd met Post en werd vervolgd met 'Kindernet Nieuws'. Hierin een mix van promotionele boodschappen, aankondigingen van 'live' optredens van Kinno in den lande, enz. 

Natuurlijk stelde het productioneel nog niet zo gek veel voor. Het ging om plaatjes, tekst met een voice over van Leontien Ceulemans. Toch was het leuk en het werkte goed, gezien de grote aantallen reacties!

Bijgevoegd dit voorbeeld van Kindernet Info. Het is afkomstig van tv geschiedenis liefhebber Michel van Dijk waarvoor dank. Het zou kunnen dat deze info van na 'mijn tijd' is, hoewel niet lang erna. Geeft niet. Het item werd indertijd onder mijn leiding opgestart en werd tot de zomer van 1993 precies op deze manier gemaakt.

No comments: