2013-02-24

Geschiedenis na 1993GESCHIEDENIS NA 1993

Na mijn afscheid heb ik de verdere ontwikkelingen nauwelijks meer gevolgd. Eerst werd ik, na alles wat er gebeurd was, fysiek nog onpasselijk van het zien van de zender. Later vervlakte dat natuurlijk (zeker na de dood van het sujet uit 'het einde van de early days 2 en 3'. Hij stierf slechts enkele jaren na zijn kindernet-overname onverwacht aan een pijnlijke ziekte...). Ik was toen echter al met zoveel andere dingen bezig dat kindernet me totaal ontging. Jaren lang was de zender dan ook geheel uit mijn gedachten. 

Dat veranderde voor het eerst pas wat in 2011 toen Michel van Dijk (bekend van omroepers.nl) contact opnam ivm een door hem te schrijven schets van kindernet door de jaren heen. Ik verwees hem destijds naar Henk Krop die ik beter in staat achtte het verleden op te rakelen.

En nu, 25 jaar later, schrijf ik dan dit blog (bijna klaar, 1 maart is over 5 dagen!) en vind het weer leuk me de geschiedenis voort de geest te halen. 

Onwillekeurig word ik daarbij ook geconfronteerd met het verloop van de geschiedenis na mijn eigen periode. Ik weet er weinig van en anderen zouden daar hun licht over moeten laten schijnen. Een ding valt me echter zeker op. 

Na 1993 lijkt kindernet als organisatie maar ook als 'brand'/merk in erg onrustig vaarwater te zijn gekomen. Het werd een speelbal van telkens nieuwe eigenaren, belangen en grotere 'brands'. De eigenheid lijkt wat verloren, de herkenbaarheid, de "aaibaarheid" ook.

Kijk naar de voortdurend wisselende uitzendtijden, kabelkanalen waarop werd uitgezonden, combinaties met andere zenders. Kijk vooral ook naar de elkaar telkens snel opvolgende nieuwe huisstijlen en logo's , zoals hierboven geillustreerd. Onrustig, telkens weer wat anders en steeds minder herkenbaar. 

Jammer, ik wil niet lullig zijn maar dat hadden wij toch beter gedaan...


P.S.
Overigens stamt de flatgebouwen trapleader wel degelijk uit mijn tijd en niet, zoals in de beeldengeluidwiki wordt vermeld, uit de periode 1996-1997. Hij is te zien in een van de continuity breaks van 4 januari 1992 in dit blog. Over feiten gesproken!

No comments: