2013-02-10

Rapporten 2: "Kindernet at the crossroads"RAPPORTEN 2: "KINDERNET AT THE CROSSROADS"

Onder 'PLANNEN'  kwam het uitbreidingsplan uit 1992 aan de orde via een persartikel; hier nu het rapport voor de aandeelhouders waarop dat artikel gebaseerd was. We (Monique van Wijngaarden, Aege Steensma, Eddy Loen en ik, uiteraard onder eindredactie van Henk Krop) schreven het eind 1991. De media holding was uiteen gespat, we waren teruggeworpen op de 'basis', i.c. Kindernet en we wilden verder, beter, meer. En dus een uitbreidingsplan. 

Dag TV, dat was het concept en we probeerden dat te onderbouwen met redelijk realistische prognoses over kijkcijferontwikkeling, kabelaansluitingen en reclame inkomsten.

Cruciaal in het plan waren twee dingen: Een overgang naar een andere satelliet, de Eutelsat, waardoor we sneller een nog groter bereik zouden kunnen krijgen en het verplaatsen van de uplink in Londen naar een nieuw in te richten uitzendstraat bij Holland Visions in Amsterdam (kostenbesparing en efficientie). Achteraf bleek overigens dat we ook op de - goedkopere - intelsat 5 sneller konden doorgroeien dan we gedacht hadden. 

Het financiele staatje (een kolfje naar de hand van Eddy Loen!) is interessant. Je ziet er de kosten en baten (in duizenden guldens uiteraard). Inkomsten waren bij het schrijven al tot zomer 1992 ingeboekt, de rest is prognose. 

Zoals onder 'Plannen' al opgemerkt, het is er nooit van gekomen. De afwijzing van de plannen door de aandeelhouders (gedeeltelijk omdat ze zich eigenlijk alleen nog concentreerden op the European Sports Network) leidde ertoe dat het oude management zich achter de oren ging krabben: wat was er nog te doen om het spannend te houden nu kindernet in zijn huidige vorm zijn doelen vrijwel bereikt had en op het punt stond een bescheiden winst te gaan maken? Pioniers willen immers altijd vooruit...


No comments: