2013-02-26

Rond de eerste uitzendingROND DE EERSTE UITZENDING
In de post 'persconferentie' ging ik al in op de aanwezige vertegenwoordigers van de aandeelhouders bij het allereerste begin van de kindernet uitzendingen. En in de post 'na gedane arbeid...' is een foto opgenomen van het diner in Monnikendam dat ter gelegenheid van de eerste uitzending georganiseerd was. 

Hier nog een foto van het bezoek aan ons kantoor van de heer Ando, president van de Japanse aandeelhouder Fuji Eight. We staan met zijn drieen voor het programmaschema in het kantoor: Henk Krop, heer Ando en ondergetekende. De meegedrukte datum liegt niet: dit gebeurde op 2 maart 1988, 'the day after'...

No comments: