2012-11-16

De Kabel 1DE KABEL 1

Bijna niet meer voor te stellen misschien maar toen kindernet begon waren de gemeentes eigenaar van hun eigen kabelnetjes. Als je je programma daarop vertoond wilde laten worden diende je je tot de plaatselijke wethouder te wenden. Deze werd vaak ondersteund door een locale programmaraad die elke aanvraag op zijn inhoudelijke toegevoegde waarde moest beoordelen.

En dus had Kindernets marketing manager van het eerste uur, Rene Bickel, er een dagtaak aan langs al die locale wethouders en commissies te gaan om onze zaak te bepleiten. Gemakkelijk was dat niet: in tegenstelling tot grote aanbieders als superchannel of mtv (die hun inkomsten hadden uit reclame) hadden wij niks te bieden aan de local yokels maar vroegen we hen juist wat: 40 (gulden)cent per abonnee per maand om precies te zijn. Daarmee zouden we het programma reclamevrij kunnen houden.

Het maakte onze positie er niet makkelijker op en het was dan ook geen wonder dat kindernet de eerste jaren qua aantallen aangesloten huishoudens maar langzaam groeide. We begonnen in maart 1988 met 40.000 huishoudens, dacht ik. De gemeente Rijswijk zat daarbij en nog een paar kleine plaatsjes. Pas toen we overgingen op reclame inkomsten en de 40 cent lieten vallen kwam de groei er goed in.

Soms vroeg Rene me mee om ergens in de provincie een inhoudelijk praatje te houden over de verantwoorde inhoud van het kindernet aanbod en zo gebeurde het dat ik bij tijden tot de enkels in de zompige klei wegzakte (bij wijze van spreken) om een stel eenvoudige lieden iets te vertellen over satelliet tv. Een grotere tegenstelling met de toen absoluut cutting edge technologie waarmee we uitzonden was nauwelijks denkbaar...

Zoals gezegd, bijna niet meer voor te stellen. Nu heb je twee grote spelers op de kabelmarkt en als je daar een deal mee sluit zit je meteen op het overgrote deel van Neerlands kabelnetten!


No comments: