2012-11-20

Het Kindernet Team
HET KINDERNET TEAM

Per 1 november 1987, de officiële oprichtingsdag van het bedrijf Kindernet, kwamen deze mensen in dienst. De eerste jaren waren zij het die Kindernet maakten.

Het 'management' werd gevormd door algemeen directeur Henk Krop (3e van links), Rene Bickel, marketing (4e van links) en ondergetekende, programmering 6e van links).


Geheel links verder Eva Spanjer, de office manager/directie-secretaresse, die helaas al na ong. een jaar naar Australie vertrok. Naast haar Gemma Bakker die de eerste tijd de p.r. voor haar rekening moest nemen. Ook zij vertrok binnen niet al te lange tijd.

Geheel rechts Martin Cohen, die als produktie coordinator verantwoordelijk was voor de techniek: in elkaar zetten van de uitzendtapes, continuity, traffic, etc. Naast hem Eddy Loen, de boekhouder en Henks financiele steun en toeverlaat.

In het midden als laatste dan nog Treesje te Nuyl-Brans, de programma adviseur, over wie ik al in een aparte post het een en ander vertelde.

Treesje, Henk, Martin en Eddy kenden elkaar al van het net ten onder gegane pan-Europese tv station Europa TV, waar ze alle op een of andere manier aan verbonden waren geweest.

Er werd die eerste dagen gewerkt vanuit het kantoor aan de Prinsengracht van Dennis Livson's bedrijf Telecable Benelux. Maar al in januari 1988 (dacht ik) betrokken we ons eigen kantoor aan de J. Muyskenweg (net) in Amsterdam Z.O.. Een mooie grote benedenverdieping in hetzelfde bedrijfsgebouw als Holland Visions, het postproduktiebedrijf waar we al die jaren onze uitzendtapes zouden produceren. Lekker makkelijk dus.

Die eerste november hadden deze acht mensen dus vier maanden de tijd om een nieuw, dagelijks drie uur uitzendend programma, te maken, op de kaart te zetten en al zo veel mogelijk aan de kabelnetten te slijten. De eerste uitzenddatum, 1 maart 1988, stond namelijk al vast... Gekkenwerk leek het maar in werkelijkheid was het een prachtige uitdaging en avontuur!

PS: Zie net dat de heren allemaal snordragers waren...

No comments: